מהי לקות למידה?

בשנת 2015 משרד החינוך פרסם שמספר התלמידים במערכת החינוך עמד על 2.48 מיליון תלמידים.
לפי האומדן המוכר בארץ כ-15% מכלל התלמידים הם בעלי לקויות למידה.

המשמעות המספרית: כ-372 אלף תלמידים!!!

 

מהי לקות למידה?  איך מזהים?  מה הם המאפיינים שלה? 

מקורה של לקות הלמידה הינו נוירולוגי!
מדובר בהפרעה נוירו-התפתחותית הנובעת משינוי בתפקוד המוחי בעת עיבוד המידע, המשפיעה על תפקודי למידה בסיסיים (כגון  קריאה, כתיבה וחשבון) . תלמידים עם לקות למידה יתקשו לרכוש ולבטא ידע ומיומנויות ברמה הצפויה מאנשים בגילם, בהשכלתם ובמנת המשכל שלהם. ברב המקרים, לקות הלמידה אינה משפיעה רק על הלמידה והיא תבוא לידי ביטוי לא רק בביה"ס, אלא גם בהתנהלות חיי היומיום, באינטראקציות חברתיות, בעבודה ובבית.

לקות זו אינה חולפת עם סיום הלימודים ומלווה את האדם גם בחייו הבוגרים!

לקויות הלמידה הן הטרוגניות וניתן להבחין בביטויים שונים שלהם בפרופילים שונים של לומדים. תהליך אבחון מקצועי מתאים של לקות הלמידה מתייחס למגוון מאפייני הלקות, וכן לגורמים וקשיים נוספים העשויים להופיע לצדה.

לידיעתכם, אבחון והוראה מתקנת אינם נמצאים בסל השירותים הניתנים ע"י מערכת החינוך במדינת ישראל!
כתוצאה מכך, מדי שנה, אלפי ילדים ממשפחות מצוקה, נותרים מאחור, צוברים פערים. חלקם אף נושרים ממערכת החינוך ומדרדרים לעבריינות ולשולי החברה:

  • 50% מכלל התלמידים עם ליקויי למידה מתמודדים עם קשיים ריגשיים, לעומת 16% אצל יתר הילדים.
  • 27% סובלים מהם מתמודדים עם קשיים חברתיים - פי 3 בהשוואה לילדים רגילים!

[1] http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/uvdot_venetunim2016.pdf

[2] מתוך סקר של אגודת ניצן בשיתוף עם מכון מחקר סמית "מדד לקויות הלמידה בישראל".

פייסבוק שוונג
פייסבוק אגודת ניצן
אינסטגרם שוונג


חסויות